Företag: GRUNDFOS
Adress:
Ort:
Postnummer:
   
Hemsida: www.grundfos.com
   
Kontaktperson: ej inloggad
Email: ej inloggad
Telefon: ej inloggad
GRUNDFOS

Be Think InnovatePRODUKTION OCH PUMPAR
Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptiillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar.